Política d'enviament i devolucions

Terminis de Lliurament

El termini d'entrega varia de 24 a 72 hores, en funció del producte i del dia de la setmana que s'ha realitzat la compra.

Els pedidos es preparen en el moment en què el pagament ha estat confirmat i en el següent horari:

De dilluns a divendres de 15 a 20h. Els pedidos rebuts fora d'aquest horari es prepararan el següent dia laborable. No es realitzen enviaments en dissabte, diumenges ni festius (excepte a Barcelona capital i / o hospitals / maternitats).

Els enviaments regionals i nacionals (Espanya peninsular), seran gestionats per l'empresa de transport MRW i el cost de l'enviament serà determinat pel pes. Els enviaments provincials podran ser gestionats tant per l'agència MRW com per personal de la nostra botiga (a Barcelona i voltants).

Per qualsevol dubte o consulta, contacteu directament amb nosaltres al telèfon 639791732.

Despeses d'enviament

Els productes adquirits es lliuraran a l'adreça indicada a la comanda.

Els tiquets de compra s'enviaran a l'adreça de correu electrònic indicada pel client en el seu registre a la botiga online casanatalia.es i també podran ser consultats en el compte de registre creada per client a la botiga online casanatalia.es

El lliurament es realitzarà puntualment sota la responsabilitat del transportista.

Una comanda es considera lliurat en el moment en què el transportista lliura el paquet, o els paquets, al client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l'estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l'albarà de recepció de lliurament.


El preu dels enviaments és el reflectit en la següent taula:

0-2kg2-5 Kg5-10 Kg
Provincial6€6€8€
Regional6€8€10€
Nacional8€10€12€

Reclamanación de comandes no lliurades

El consumidor i / o usuari, després de la recepció d'un mail que la seva comanda està enviat, si transcorregut un termini raonable no rep el producte, pot posar-se en contacte amb casanatalia.es a través del telèfon (+34) 639791732 , pel formulari de contacte o per mail: info@casanatalia.es per poder aclarir la causa de la demora.

Un cop obtinguda la reclamació, casanatalia.es contactarà amb el consumidor i / o usuari amb l'objecte d'explicar el que ha passat i arribar a un acord sobre l'esdevingut.

En cas últim que casanatalia.es no tingui disponibilitat del bé contractat, el consumidor i / o usuari serà informat d'aquesta falta de disponibilitat i en el termini més breu possible rebrà de casanatalia.es les sumes abonades.

Anul·lacions

Si un cop realitzada la compra es vol anul·lar una comanda que encara no ha estat expedit, es pot fer sempre que s'indiqui mitjançant el formulari de contacte establert a l'efecte a la secció "contacte" o per escrit a l'adreça electrònica info @ casanatalia .es, formulari d'atenció al client o bé per telèfon al número (+34) 639791732 indicant el número de la comanda que es vol cancel·lar.

Política de devolucions

El consumidor i / o usuari disposarà d'un termini de 24 hores a partir de la data de recepció del producte per a la devolució del mateix sense necessitat d'indicar el motiu i sense incórrer en cap cost excepte les despeses relatives a l'enviament que seran assumits per part del consumidor i / o usuari.

S'estableixen les següents excepcions (entre altres) en l'exercici del dret de desistiment i que vénen recollides expressament en la Llei en matèria de consumidors i usuaris, que són:

c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i / o usuari o clarament personalitzats.

d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

A més, no s'acceptaran devolucions en els casos que, tal com s'indica en la descripció del producte, la imatge no coincideixi en la seva totalitat, amb l'article rebut. En el cas de pastissos de bolquers, per substitució del model dels diferents articles que inclouen (peluixos, mantes, sonalls, pitets, peücs, etc.). En el cas de rams de flors, per substitució del tipus de flor, que variarà en funció de la temporada i la disponibilitat.

La devolució de l'import es realitzarà mitjançant el mateix mètode de pagament amb el que l'usuari va realitzar la compra.


El producte retornat haurà d'estar en les mateixes condicions en què es va rebre, és a dir, en perfectes condicions i per descomptat no podrà trobar-se danyat, colpejat o amb proves fahecientes d'ús que impedeixin de nou la venda del mateix producte. Per realitzar l'enviament del mateix s'ha de fer en un embalatge apropiat que el protegeixi durant el trajecte.

Procediment:

Per exercir el seu dret de desistiment, el consumidor i / o usuari disposa d'un termini de 24 hores. Per a això emplenar el formulari establert a l'efecte en la secció "El meu compte" o bé farà un altre tipus de declaració inequívoca en la que assenyali la seva decisió de desistir del contracte de venda.

Ja sigui per un mitjà o un altre, la seva comunicació ha de contenir les següents dades:

Les seves dades identificatives: nom complet i adreça
Nombre de comanda que figura en la factura que li ha remès juntament amb el bé adquirit
Descripció del bé adquirit
La seva voluntat de desistir del contracte de compravenda
Data de la comunicació
Si envia la seva petició per mitjà no electrònic (per exemple, correu postal) la mateixa haurà de venir signada.
A partir de la data en la qual ens comuniqui la seva decisió de desistir del contracte, el consumidor i / o usuari té un termini de 7 dies naturals per tornar a casanatalia.es en perfecte estat el bé adquirit juntament amb còpia de la factura de compra.

casanatalia.es comunicar sense demora al consumidor i / o usuari mitjançant mail el justificant de recepció de l'esmentat desistiment, amb les instruccions de l'enviament per part del consumidor i / o usuari. Un cop rebut el producte o el consumidor i / o usuari hagi presentat prova fefaent de la devolució del bé, casanatalia.es lliurarà sense demores indegudes les sumes lliurades pel consumidor i / o usuari.